Utsatt fagkontress

Fagkongressen utsatt til februar 2022

På grunn av ringvirkninger av koronapandemien har kongresstyret og Ergoterapeutenes forbundsstyre vedtatt å utsette kongressen med ca. et halvt år, til februar 2022.

Det nye tidspunktet for kongressen blir 14.-16. februar 2022. Vi håper alle å kunne møtes når den tid kommer, så foreløpig planlegges kongressen som en tradisjonell fysisk kongress med både plenumsforedrag og paralleller.  

Dersom noen allerede har bidrag som de vil sende inn, er abstraktportalen åpen og klar til å ta imot dere! Den opprinnelige fristen for innsending som var satt til 20. oktober 2020 er imidlertid utsatt, og ny frist er 15. april 2021.

Mer informasjon om fagkongressen 

Du finner mer informasjon om fagkongressen på ergoterapeutene.org/fagkongress