bad-kam2644

Fag til lunsj 24. november: Hverdagsrehabilitering for personer med demens?

Hverdagsrehabilitering er et etablert tilbud i mange kommuner, men ofte har personer med demens blitt ekskludert fra målgruppen. Trenger det være sånn?

Med støtte kan personer med demens også komme fram til rehabiliteringsmål. Det finnes strategier som personer med demens kan bruke for å nå sine mål og fungere på sitt optimale med demens.

Delta ved å trykke her

Lunsjen arrangeres som et teams-møte og varer fra kl 11.00 til 12.00.

Dagens innleder

Thea Cathrine Bredholt, ergoterapeut i Aldring og helse, deler av sin kompetanse og erfaringer.

Etter hennes innlegg blir det satt av tid til spørsmål og diskusjon.

Alle bør logge seg på noen minutter før vi starter så alle er på plass når Thea begynner sitt innlegg.

Tidligere «Fag til lunj»

Har du gått glipp av noen av våre nettlunsjer? Du finner dem her.