Kjersti Vik

Professor og æresmedlem Kjersti Vik deltar som foreleser.