bar-bestefar7245

Deltakelse og mestring for eldre  – Gratis nettkurs starter i høst

Vårt fag er i medvind om dagen!  Kvalitetsreformen Leve hele livet har som ett av målene at de eldre i større grad skal mestre eget liv. Hvordan kan du bruke dette mulighetsrommet, så andre forstår at mer ergoterapi er en del av løsningen for å lykkes med reformen? 

Ergoterapeutene utvikler nå kurset «Deltakelse og mestring for eldre» for å skolere og motivere ergoterapeuter til å ta i bruk dette mulighetsrommet.

Vi sliter alle med de samme spørsmålene: Hvordan skal vi spre ergoterapeuters kompetanse? Hva kjennetegner vår kartlegging og våre tiltak? Hvordan forklarer vi aktivitetsanalyse, aktivitet og deltakelse, mestring av hverdagslivet, og alle andre kjennetegn ved ergoterapi, så andre forstår at vi kan mer enn tekniske hjelpemidler? 

Dette er spørsmål som nettkurset skal hjelpe deg å gi svar på.

Nettkurset «Deltakelse og mestring for eldre»

Professor og æresmedlem Kjersti Vik deltar som foreleser.

Kurset har som mål at ergoterapeuter skal innta en aktiv rolle i kommunenes arbeid med personsentrerte tjenester, utvikling av lokalsamfunn og tiltak som bidrar til mer bærekraftige tjenester.  

Vi vil gjennom et nettkurs, gjøre kompetansen tilgjengelig for så mange som mulig. Det blir i tillegg gratis.

Med oss på laget har vi Kjersti Vik og Linda Stigen i tillegg til Nils Erik Ness og Toril Laberg. Flere navn vil komme til etterhvert.

Første modul i september – meld deg på!

Førsteamanuensis Linda Stigen deltar som foreleser på kurset. (Foto: NTNU)

Modul 1: Deltakelse og mestring – ergoterapeuters kjernekompetanse starter opp i september.

Meld deg på her!

5 moduler

Kurset vil deles opp i moduler.  Vi tar sikte på to moduler høsten 2019 og tre våren 2020. Kurset er under utforming, men vil få tema som 

  • Ergoterapeuters samfunnsoppdrag, kjernekompetanse, kartlegging og intervensjon. 
  • Aldersvennlig samfunn. Ergoterapeuters bidrag. 
  • Aktivitet og fellesskap. Ergoterapeuters bidrag. 
  • Helse og helsetjenester. Ergoterapeuters bidrag. 
  • Kommuneplanprosess

Kursopplegg

Kurset skal gi faglig påfyll gjennom 

  • obligatorisk litteratur som forarbeid 
  • videoforelesninger lagt ut på nett
  • refleksjonsoppgaver i etterkant som skal løses individuelt og i fysiske eller digitale nettverksgrupper.  

Vi håper og tror at dette kurset vil gi trygghet på egen kompetanse og evne til å kommunisere denne gjennom trening i nettverksgruppen. 

Kurset bygger ditt nettverk

Deltakerne vil blir delt inn i grupper. Mange ergoterapeuter jobber alene, og nettverksgrupper gir mulighet for faglige diskusjoner, noen å dele erfaringer og løsninger med, bygge nettverk.  

Meritterende kurs – Bli ergoterapispesialist!

Forelesningene vil bli liggende ute på vår hjemmeside. Men det er kun de som har dokumentert deltagelse  i nettverksgrupper som får modulene godkjent som meritterende til ergoterapispesialist. 

Hver modul vil telle som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist ut ifra anslagsvis 2-3 timer forarbeid, 1,5 timer forelesninger og 2 timer diskusjon i nettverksgruppe. 

Du melder deg på hele kurspakken, men kan hoppe av underveis eller for enkelte moduler hvis du vil. Godkjenningen gjelder pr modul. Ved gjennomføring av hele kurspakken vil det gi merittering av 30 timer ergoterapispesifikt kurs.