Spekter-forhandlingene

Brudd i A2-forhandlingene med Spekter

Det ble i dag brudd i de sentrale A2-forhandlingene for våre medlemmer i helseforetakene. Avstanden var for stor mellom krav og tilbud

Ergoterapeutene forhandlet i dag 9. mai i Spekter.. I forhandlingsdelegasjonen deltok Nils Erik Ness, Brit-Toril Lundt og Snorre Nergaard.

Det ble forhandlet om nye minstelønnssatser i A2-avtalen og generelle tillegg til medlemmene i helseforetakene.  Vi hadde også lagt inn krav om partsarbeid om mastergradstillegg.  Dessverre ble vi ikke møtt på våre krav.  Avstanden mellom krav og tilbud er svært stor.

Vi kommer tilbake med informasjon om den videre prosessen.