ASK til lunsj – Ergoterapeuters rolle og kompetanse.

Hvordan kan ergoterapeuter delta i utvikling av gode ASK-tiltak til barn med omfattende bevegelsesvansker?

Ergoterapeuter har fokus på forebygging og tidlig innsats for å fremme aktivitet, deltakelse og inkludering for barn og unge med ulike utfordringer i hverdagslivet.  Denne Fag til lunsj handlet om hvordan tilrettelegge for Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK.

Spesialergoterapeut Hege Marit Lybeck Lund ved habiliteringstjenesten i Lillehammer var dagens innleder. 

Med tema som:

  • Hva er ASK? Når bruker vi ASK?
  • Betydningen av et godt språkmiljø.
  • Ulike metoder for å snakke sammen.
  • Motorikk.
  • Kommunikative kompetanseområder.
  • Ergoterapeutens rolle i ASK-saker

Se presentasjonen under Fag til lunsj.