Atle Gullestad, Unio Stat

Nytt reiseregulativ er klart

Partene i staten er enige om å videreføre reiseavtalene, også kjent som statens reiseregulativ.

– Det har vært krevende forhandlinger med mange vanskelige tema på bordet. Partene har stått langt fra hverandre. Avtalen er et foreløpig kompromiss, sier spesialrådgiver Atle Gullestad i Unio Stat.

Partene i det statlige tariffområdet har i lengre tid forhandlet reiseavtalene. Sist uke ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene Unio, LO, YS og Akademikerne endelig enige om et foreløpig kompromiss.

Avtalene videreføres omtrent som i dag, men med justering av enkelte satser. Virkningsperioden er kort. Avtalene gjelder fra 1. juni 2020 til 28. februar 2021.

Mer informasjon på Unios hjemmeside

Her finner du protokollene:

Innenlandsavtalen

Protokoll utland

Ny avtale utland