Medlemsvekst både i Ergoterapeutene og i Unio

Opptellingen ved nyttår viser at både Ergoterapeutene og Unio fortsatte den gode medlemsveksten i 2018. Stadig flere ergoterapeuter, uansett stilling, velger Ergoterapeutene.

Opptellingen av medlemmer ved nyttår, viser at Ergoterapeutene aldri har hatt flere medlemmer.

Ved årsskiftet var det 4148 medlemmer i Ergoterapeutene. Dette er en vekst på 73 medlemmer i 2018, noe som tilsvarer 1,8 %.

Ergoterapeutenes medlemstall

Særlig gledelig økning av yrkesaktive medlemmer

– Vi er glad for at stadig flere ergoterapeuter, uansett hvilken stilling de står i, velger Ergoterapeutene, sier forbundsleder Nils Erik Ness. 

Antallet yrkesaktive medlemmer har økt med 99 i fjor til 3144 ved inngangen til 2019.
– Vi er glad for at stadig flere ergoterapeuter, uansett hvilken stilling de står i, velger Ergoterapeutene, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Veksten er størst blant de ansatte i kommunene, men også i privat sektor har vi fått flere medlemmer.

Også medlemsvekst i hovedorganisasjonen Unio

Unio har det siste året vokst 2,5 prosent og har nå 367 978 medlemmer. – Det er viktig å være organisert, og jeg er glad for at Unio er med på å øke organisasjonsgraden i Norge, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Mer om Unios medlemsvkest

Fortsatt grunnlag for flere medlemmer – Vær en ambassadør!

Selv om vi er mange og blir stadig flere, er det fortsatt grunnlag for å rekruttere flere medlemmer. Dette gjelder både ute på arbeidsplassene og studiestedene.

Ergoterapeutene vil satse mer strategisk på medlemsarbeidet fremover.
– Vi legger til grunn at jo bedre vi jobber sammen med eksisterende medlemmer, jo mer tilfredse, lojale og engasjerte medlemmer får vi, og jo bedre vil vi lykkes i arbeidet med å beholde medlemmer og rekruttere nye, sier Nils Erik Ness.

Han oppfordrer samtidig alle medlemmer til å være gode ambassadører for fag og forbund, og tilby ergoterapeuter, uansett stilling, å bli medlemmer i forbundet.

Ikke medlem? Meld deg inn her!

Medlemsfordeler