Laster Arrangementer
Fagkurs andre

SESAM konferansen 2020

Regional konferanse i eldremedisin
Hvor og når
Dato
8 juni, 2020 - 9 juni, 2020
Sted
Clarion Hotell Stavanger
Arrangør
SESAM og PsykOpp
Emne
Eldres helse
Påmeldingsfrist
20 mai, 2020
Ordinær pris
Kr 3400,-

Målet med SESAM konferansen er å formidle ny kunnskap og gi inspirasjon til eldres helse i alle deler av helsetjenesten. Denne
årlige konferansen er en møteplass for utvikling av faglige nettverk og en mulighet til å skape bedre samhandling.

Eldremedisin er sammensatt, og helsesvikt må ses i et helhetlig perspektiv. Derfor har programmet stor bredde og søker både å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion.

Lenke for program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent konferansen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse.