Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Kursholder i TID

Med kompetanse til å tilby opplæring. Lære TID modellen og holde TID basiskurs.
Hvor og når
Dato
19 september, 2018 - 20 september, 2018
Sted
Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen
Arrangør
TID
Emne
Eldres helse
Påmeldingsfrist
29 august, 2018
Ordinær pris
Kr 3.500,-
TID er Tverrfaglig Intervensjonmetode ved utfordrende adferd ved Demens
TID   er  et  manualbasert  verktøy  som  personalet  i  samarbeid  med  lege  anvender  for
å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens
og andre alvorlige psykiske lidelser. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske  symptomer.  Modellen  integrerer  miljøterapeutiske  og  medikamentelle  tiltak  i
en helhetlig tilnærming til pasientene.
TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferds-terapi og personsentrert omsorg. Modellen har vist god effekt i forskningsstudier; det
vil si en evidensbasert modell

Program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som generelt kurs meritterende med 14 timer til ergoterapispesialist, eller som spesialistspesifikt kurs med 14 timer meritterende til ergoterapispesialist innen eldres helse eller psykisk helse.