Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Kurs i helsepedagogikk 2024

Helsepedagogikk handler om å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse. Fremtidens helsetjeneste vil trolig i større grad innebære oppfølging av pasienter hjemme, og færre konsultasjoner som innebærer oppmøte ved sykehuset. For at dette skal være forsvarlig, må pasient og pårørende ha tilstrekkelig helsekompetanse, slik at de bedre kan ivareta egen helse hjemme. Helsepedagogisk kompetanse er sentralt for deg som skal bidra i dette arbeidet.
Hvor og når
Dato
3 september, 2024 - 1 oktober, 2024
Sted
Digitalt kurs via Zoom
Arrangør
Sykehuset Innlandet HF
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
23 august, 2024

Innholdet er basert på Håndbok i helsepedagogikk som er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Gjennom dette praksisnære kurset vil du få mulighet til å jobbe med/utvikle/forbedre egne tilbud. Kurset vil berøre temaer som brukermedvirkning, relasjonskompetanse, ulike kommunikasjonsverktøy, læring, gruppelederrollen, den didaktiske relasjonsmodellen samt endrings- og mestringsprosesser. I tillegg vil du få presentert ulike analoge og digitale verktøy, metoder og arbeidsformer du selv kan ta i bruk i kurs eller i individuell opplæring.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 20 timer som meritterende til ergoterapeutenes spesialistordning.

Program

Tid og dato:
Kurset går over fem tirsdager kl. 09:00-15:00

3. september

10. september

17. september

24. september

1. oktober

 

Kurssted:
Sykehuset Innlandet HF/digitalt

Kontaktperson og epost
Tone Torgersen: Tone.torgersen@sykehuset-innlandet.no