Laster Arrangementer
Tillitsvalgt

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i Spekter øvrige (1-9, 11 og 12), Staten, Oslo kommune og Virke

Dette er et kurs for å gi deg som tillitsvalgt i Spekter 12, Staten, Oslo kommune og Virke grunnleggende kunnskap om avtaleverk og lokale forhandlinger. Kurset går over 2 + 2 dager. Del 1 avholdes 30. - 31. mars, og del 2 avholdes 7. og 8. september 2022. NB! du er automatisk påmeldt del 2 når du melder deg på del 1! Kursstart: 30. mars 10.00 - 17.00 Kursslutt: 31. mars 09.00 - 15:30
Hvor og når
Dato
30 mars, 2022 - 31 mars, 2022
Sted
Cristiania Qvartalet
Arrangør
Norsk Ergoterapeutforbund
Emne
Arbeid og lønn
Påmeldingsfrist
16 mars, 2022

Dette er et kurs for å gi deg som tillitsvalgt i Spekter øvrige (1-9, 11 og 12), Staten, Oslo kommune og Virke (Spesialisthelsetjenesten, Helse og sosial) grunnleggende kunnskap om avtaleverk og lokale forhandlinger.

Kurset går over 2 + 2 dager. Del 1 avholdes 30. – 31. mars, og del 2 avholdes 7. og 8. september 2022.
NB! du er automatisk påmeldt del 2 når du melder deg på del 1!

Er du ny som tillitsvalgt eller erfaren og trenger en oppfriskning er dette et kurs for deg. Vi vil gi deg kunnskap og trygghet i rollen som tillitsvalgt og at du kan stå rustet til å vokse og trives i rollen som tillitsvalgt.

Dette er også en møteplass for å bygge nettverk med andre tillitsvalgte fra samme tariffområde og på tvers.

I del 1 får du innføring i rollen som tillitsvalgt, lokale forhandlinger og forhandlingsteknikk.
I del 2 går vi nærmere inn på sentralt avtaleverk for de ulike tariffområdene.

Kursdagene inneholder en kombinasjon av forelesninger og gruppediskusjoner. Undervisning om tariffområdevise avtaler gjøres i parallellsesjoner.

Ergoterapeutenes  tillitsvalgte i virksomheter innenfor tariffområdene Spekter øvrige (område 1-9, 11-12), Stat, Oslo kommune og Virke (Spesialisthelsetjenesten, Helse og sosial).

Kurset er gratis, vi dekker kost og losji.

Kurset arrangeres i samarbeid med Norsk Fysioterapeutforbund