Laster Arrangementer
Fagkurs andre

EVA – samspill mellom utførelsesferdigheter, kroppsfunksjoner og omgivelsene

på veien mot aktivitetsdiagnosen (Occupational diagnosis)
Hvor og når
Dato
31 mars, 2020
Sted
OsloMet-Storbyuniversitetet. Ergoterapeututdanningen. Pilestredet 48. Oslo
Arrangør
Ergoterapeututdanningen ved OsloMet
Emne
Ergoterapispesifikk
Påmeldingsfrist
23 mars, 2020

I klinisk bruk av EVA systemet er utførelsesferdigheter (performance skills) i fokus. I dette kurset skal samspillet mellom
kroppsfunksjoner, utførelsesferdigheter og omgivelsenes påvirkning løftes frem. EVA skjema for analyse av kroppsfunksjoner og
omgivelses påvirkning skal presenteres og sees i sammenheng med ferdighetsanalyseskjemaer. Dagen avslutter med
presentasjon og diskusjoner om aktivitetsdiagnosen (occupational diagnosis).

Lenke for program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist.

Kurset er gratis for praksisveiledere ved ergoterapeututdanningen – OsloMet. Evt, ledig plasser tildeles andre ergoterapeuter.