Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Arbeidsplassen som arena

For ergoterapeuter som jobber med arbeidsdeltakelse, innen ulike NAV tiltak, Jobbspesialist-team, Individual Placement and Support (IPS), bedriftshelsetjeneste, i kommunen eller spesialisthelsetjeneste, med hab/rehabilitering av voksne eller med overganger fra utdanning til arbeid.
Hvor og når
Dato
18 oktober, 2018 - 19 oktober, 2018
Sted
Oslo Kongressenter Folkets Hus
Arrangør
Ergoterapeutene
Emne
Arbeidshelse
Påmeldingsfrist
18 september, 2018

AVLYST

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for inkludering og deltakelse i arbeidslivet.

Kurset skal gi deg innsikt i hvordan du kan arbeide kunnskapsbasert – med arbeidsplassen som arena. Det arrangeres som et todagers kurs, med en nettbasert oppfølging i midten av november. Har du behov for å øke din praktiske kompetanse om fremgangsmåte/metoder og ferdigheter i å gjennomføre arbeidsplassbesøk og arbeidsplasstilrettelegging er dette kurset for deg. Mellom kursdagene og den nettbaserte oppfølgingen skal kursdeltakerne gjennomføre et bedriftsbesøk og skrive arbeidsoppgave eller rapport med mal fra kurset.

Medlemspris: 2 000,-, tillitsvalgte og studentmedlemmer 1 000,- og ikkemedlemmer 4 000,-

Kurset er meritterende for Ergoterapeutenes spesialistordning med 22 timer som ergoterapispesifikt kurs og spesialistspesifikt kurs innen Arbeidshelse, Allmennhelse, Somatisk helse, Psykisk helse, Folkehelse, Barns helse og Eldres helse. For spesialitetene Barns helse og Eldres helse vil kurset kunne være aktuelt i relasjon til unge og eldre i overgangsfaser, – inn og ut av arbeidslivet.