OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nettkurset «Tillitsvalgte og ergoterapeuters kjernekompetanse»

På denne siden finner du som tillitsvalgt all nødvendig informasjon og dokumentasjon for å delta på dette nettkurset. Enten du gjør det som et selvstudium eller ønsker å delta i refleksjonsgrupper, og dermed oppnå sluttkompetanse i form av kursbevis.

Alle medlemmer i Ergoterapeutene skal ivaretas av en tillitsvalgt med ressurser, kompetanse og verktøy som gir trygghet og motivasjon i vervet. Samtidig er vi fagpolitisk sterke, er innovative og skal bidra til gode arbeidsbetingelser for medlemmene, samt til fagets og samfunnets utvikling.

Kurset skal gi deg som tillitsvalgt trening i å beskrive ergoterapeuters kjernekompetanse og hvorfor ergoterapi bidrar til deltakelse, inkludering og bærekraftige helsetjenester. Målet er at du som tillitsvalgt skal utforske mulighetsrommet på din arbeidsplass.

Slik gjennomfører du kurset

  1. Meld deg på i vår Kurskalender (lenke)
  2. Gjør deg kjent med litteraturen nedenfor
  3. Se videoforelesningene
  4. Delta i refleksjon i nettverksgrupper sammen med andre tillitsvalgte

Litteratur

For å gjennomføre kurset er du avhengig av god kjennskap til disse dokumentene:

Videoforelesninger

Ergoterapeuters kjernekompetanse. Toril Laberg generalsekretær og fagsjef i Ergoterapeutene.


Ergoterapeuters kjernekompetanse. (PDF) Toril Laberg.
Ergoterapeuters kjernekompetanse – Kommunikasjon og profilering. Toril Laberg generalsekretær og fagsjef i Ergoterapeutene.

Ergoterapeuters kjernekompetanse – Kommunikasjon og profilering. (PDF) Toril Laberg.

Mulighetsrommet for ergoterapeuter. Tove Holst Skyer forbundsleder i Ergoterapeutene.

Mulighetsrommet for ergoterapeuter. (PDF) Tove Holst Skyer 

Refleksjonsoppgaver til nettverksgruppene

Våre fem strategiske spørsmål for å avklare mulighetsrommet der du jobber:

  1. Hva er utfordringene knyttet til deltakelse og inkludering på din arbeidsplass?
  2. Hva er lederne opptatt av?
  3. Hva gjør/gjør ikke de andre helseprofesjonene?
  4. Hvordan kan vår kjernekompetanse fylle tomrom og møte utfordringene?
  5. Hvem kan du samarbeide med?

Gruppeinndeling 

Kursdeltakerne får nærmere informasjon på epost. Kursdeltakerne deles inn i grupper på ca. 4-5 kursdeltakere. En av deltakerne får rollen som kontaktperson for gruppen og inviterer de andre deltakerne til et møte på Teams, Skype, Zoom eller lignende. Det velger dere selv.

Gruppene jobber med refleksjonsoppgavene og kontaktperson registrerer hvem som har deltatt i nettverksgruppa.

Etter dette mottar deltakerne kursbevis og evalueringsskjema.