FoU-midler

Her presenteres informasjon Ergoterapeutenes FoU-midler.
Les om prioriteringer og last ned søknadsskjema.

Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til ergoterapifaglig fagutvikling og forskning. Økonomisk støtte kan gis til frikjøp, arbeidsstipend, reisestipend og dekning av prosjektkostnader. Bare medlemmer av Ergoterapeutene kan søke.

Les mer Informasjon om Ergoterapeutenes FoU-midler

Landsmøtet har vedtatt at det i 2023 skal avsettes kr 700.000 kroner til FoU.

Forbundsstyret skal i desember 2022 behandle saken om prioritering av FoU-midler for 2023.

Søknadsfrist: 15. september 2023.

Søknad skrives på eget skjema og sendes til post@ergoterapeutene.org

Tidligere tildelinger av FoU midler