FoU-midler

Her presenteres informasjon Ergoterapeutenes FoU-midler.
Les om prioriteringer og last ned søknadsskjema.

Prioritering
I 2019 prioriteres prosjekter knyttet til ergoterapeuters kompetanse innen mestring og deltakelse for eldre. Prosjekter som kan dokumenterer kost-nytte av ergoterapeuters bidrag innen dette feltet vil prioriteres spesielt.

Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til ergoterapifaglig fagutvikling og forskning. Støtten kan gis til medlemmer i ergoterapeutene i form av frikjøpt tid, arbeidsstipend, reisestipend og dekning av prosjektkostnader.

Les mer Informasjon om Ergoterapeutenes FoU-midler, revidert i 2018.

Forbundsstyret vedtar årlige prioriteringer for tildeling av midler. De senere år har prosjekter som bygger opp om hovedsatsningsområdet i Handlingsplanen samme år blitt prioritert. Forbundsstyret har vedtatt at «Mestring og deltakelse for eldre» er hovedsatsningen for forbundets arbeid i 2019. FoU søknader med fokus på «Mestring og deltakelse for eldre» vil derfor bli prioritert i 2019, og særlig prosjekter som kan dokumentere kost-nytte av ergoterapeuters bidrag innen dette feltet.

I 2019 er det satt av kr 450 000,- til søknadene.

Søknadsfrist: 15. september 2019

Søknad skrives på eget skjema og sendes til post@ergoterapeutene.org