FoU-midler

Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til Ergoterapifaglig fagutvikling og forskning som kommer befolkningen, brukerne og faggruppen til gode. Forbundsstyret vedtar årlige prioriteringer med utgangspunkt i fagpolitiske […]

Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til Ergoterapifaglig fagutvikling og forskning som kommer befolkningen, brukerne og faggruppen til gode. Forbundsstyret vedtar årlige prioriteringer med utgangspunkt i fagpolitiske mål. Kun medlemmer av Norsk Ergoterapeutforbund kan søke.

Les mer om retningslinjer for tildeling av Ergoterapeutenes FoU-midler her.

Neste søknadsfrist: 15. september 2024.

Avsatte midler til kommende søknadsfrist: 500 000 kr

Søknader prioriteres etter: Fagutvikling, forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig bruk av ergoterapikompetanse i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

Støtten gis til kostnader knyttet til å kunne gjennomføre prosjektet. Dette kan for eksempel være; lønnskostnader, frikjøp, utgifter til gjennomføring av prosjekt eller reise.  Det gis ikke støtte til videre- eller etterutdanning. Det kan derimot søkes om midler til prosjekter knyttet til utdanning. Det gis ikke støtte til avsluttede prosjekter.

Søknad skrives på eget skjema og sendes til post@ergoterapeutene.org

For å lese mer om hvilke prosjekter forbundsstyret valgte å tildele midler i 2023, trykk her.

Tidligere tildelinger av FoU midler