FoU-midler

Her presenteres informasjon Ergoterapeutenes FoU-midler.
Les om prioriteringer og last ned søknadsskjema.

Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til ergoterapifaglig fagutvikling og forskning. Økonomisk støtte kan gis til frikjøp, arbeidsstipend, reisestipend og dekning av prosjektkostnader. Bare medlemmer av Ergoterapeutene kan søke.

Les mer Informasjon om Ergoterapeutenes FoU-midler

Landsmøtet vedtok at FoU-midlene i 2023 er kr 700.000 kroner. Forbundsstyret utlyser kr 500 000 og setter av kr 200 000 til eventuell bestilling av FoU.

I 2023 prioriteres fagutvikling og forskning som

  • omhandler mestring og tidlig innsats for barn og unge
  • synliggjør ergoterapeuters bidrag til utvikling av et bærekraftig samfunn og til bærekraftige helse og velferdstjenester

Søknadsfrist: 15. september 2023.

Søknad skrives på eget skjema og sendes til post@ergoterapeutene.org

Tidligere tildelinger av FoU midler