FoU-midler

Her presenteres informasjon Ergoterapeutenes FoU-midler.
Les om prioriteringer og last ned søknadsskjema.
Neste søknadsfrist er 15. september 2024. Prioriteringene er ennå ikke vedtatt.

Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til ergoterapifaglig fagutvikling og forskning. Økonomisk støtte kan gis til frikjøp, arbeidsstipend, reisestipend og dekning av prosjektkostnader. Bare medlemmer av Ergoterapeutene kan søke.

Les mer om retningslinjer for tildeling av Ergoterapeutenes FoU-midler her.

Neste søknadsfrist: 15. september 2024.

Søknad skrives på eget skjema og sendes til post@ergoterapeutene.org

 

For å lese mer om hvilke prosjekter forbundsstyret valgte å tildele midler i 2023, trykk her.

Tidligere tildelinger av FoU midler