FoU-midler

Her presenteres informasjon Ergoterapeutenes FoU-midler.
Les om prioriteringer og last ned søknadsskjema.

Fakta
I 2018 prioriteres prosjekter knyttet til ergoterapeuters kompetanse innen arbeidsdeltakelse, og til å gjøre denne kompetansen kjent og etterspurt.

Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til ergoterapifaglig fagutvikling og forskning. Støtten kan gis til medlemmer i ergoterapeutene i form av arbeidsstipend, reisestipend og dekning av prosjektkostnader.

Les mer Informasjon om Ergoterapeutenes FoU-midler, revidert i 2018.

Forbundsstyret vedtar årlige prioriteringer for tildeling av midler.

I 2018 er det satt av kr 400 000,- til søknadene.

Søknadsfrist: 1. september 2018

Søknad skrives på eget skjema og sendes til post@ergoterapeutene.org