FoU-midler

Her presenteres informasjon Ergoterapeutenes FoU-midler.
Les om prioriteringer og last ned søknadsskjema.

Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til ergoterapifaglig fagutvikling og forskning. Økonomisk støtte kan gis til frikjøpt, arbeidsstipend, reisestipend og dekning av prosjektkostnader. Bare medlemmer av Ergoterapeutene kan søke.

Les mer Informasjon om Ergoterapeutenes FoU-midler, revidert i 2018.

Forbundsstyret har vedtatt at hovedsatningsområdet for Ergoterapeutene i 2020 skal være «Medlemmer og tillitsvalgte synliggjør ergoterapeuters kompetanse for å møte samfunnets utfordringer». Handlingsplanen, som viser hvilke handlinger som skal iverksettes innenfor hovedsatsingsområdet, har ulike tiltak. Stimulering til forskning og fagutvikling gjennom tildeling av FOU-midler er ett av tiltakene. Forbundsstyret har derfor vedtatt at FoU-midler 2020 tildeles prosjekter som synliggjør ergoterapeuters kompetanse for å møte samfunnets utfordringer.

Det er avsatt kr 500 000,- til FoU i 2020 som medlemmer kan søke på.

I tillegg er det avsatt kr 200.000 som står til Forbundsstyrets disposisjon.

Dette innebærer en økning fra 2019 da det var avsatt kr 450.000 til fordeling og kr 150.000 til Forbundsstyrets disposisjon.

Søknadsfrist: 15. september 2020.

Søknad skrives på eget skjema og sendes til post@ergoterapeutene.org

Tidligere tildelinger av FoU midler