FoU-midler

Her presenteres informasjon Ergoterapeutenes FoU-midler.
Les om prioriteringer og last ned søknadsskjema.

Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til ergoterapifaglig fagutvikling og forskning. Økonomisk støtte kan gis til frikjøpt, arbeidsstipend, reisestipend og dekning av prosjektkostnader. Bare medlemmer av Ergoterapeutene kan søke.

Les mer Informasjon om Ergoterapeutenes FoU-midler, revidert i 2018.

Forbundsstyret har vedtatt at i prioritert område for tildeling av FoU midler i 2021 skal være fagutvikling og forskning som omhandler mestring og tidlig innsats for barn og unge, der bærekraft er ett av temaene.

Forbundsstyret har vedtatt at i 2021 utlyses kr 550 000 til forskning og fagutvikling.

Søknadsfrist: 15. september 2021.

Søknad skrives på eget skjema og sendes til post@ergoterapeutene.org

Tidligere tildelinger av FoU midler