FoU-midler

Her presenteres informasjon Ergoterapeutenes FoU-midler.
Les om prioriteringer og last ned søknadsskjema.

Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til ergoterapifaglig fagutvikling og forskning. Økonomisk støtte kan gis til frikjøp, arbeidsstipend, reisestipend og dekning av prosjektkostnader. Bare medlemmer av Ergoterapeutene kan søke.

Les mer Informasjon om Ergoterapeutenes FoU-midler, revidert i 2018.

Forbundsstyret har vedtatt at det i 2022 skal avsettes kr 700.000 kroner til FoU.

Av disse skal 500.000 kroner utlyses og 200.000 kroner avsettes til forbundsstyrets disposisjon knyttet til behov for fagutvikling og forskning. Forbundsstyret har videre vedtatt av ved tildelingen 2022 skal prioriteringen fra 2021 videreføres, det vil si fagutvikling og forskning som omhandler mestring og tidlig innsats for barn og unge. I tillegg vil prosjekter som inkluderer dokumentasjon av samfunnsøkonomisk nytte av ergoterapi bli prioritert.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 15. september 2022.

Søknad skrives på eget skjema og sendes til post@ergoterapeutene.org

Tidligere tildelinger av FoU midler