KantineP6010260

Arbeidsplassvurdering

(Siden er under utarbeidelse)

Arbeidsplassvurdering ved ergoterapeut/fysioterapeut har blitt en del av tilskuddsordningen for ekspertbistand som forvaltes av NAV Arbeidslivssenter.

Ergoterapeuter og arbeidsdeltakelse

Ergoterapeuter har spesiell kompetanse om arbeidsplassvurdering og kunnskapsbasert tilrettelegging som muliggjør arbeidsdeltakelse ved å finne samsvar mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.

Spesialister og arbeidsplassvurderere

Ergoterapeutene godkjenner ergoterapispesialister innen arbeidshelse og ergoterapeuter som kan foreta arbeidsplassvurdering.

Oversikt over godkjente spesialister og arbeidsplassvurderere (kommer).

Les mer om innspill til endringene av ordningen: