KantineP6010260

Ekspertbistand og arbeidsplassvurdering

Ergoterapeuter er eksperter i å finne det gode samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet. Ergoterapeutene vektlegger arbeidsdeltakelse og ikke den enkeltes diagnose og skade.

Hva er ekspertbistand?

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. 

Les mer om ekspertbistand.

Ergoterapeuters ekspertbistand

Ergoterapeuter har kunnskapsbasert kompetanse om arbeidsvurdering, arbeidsanalyse og tilrettelegging som muliggjør arbeidsdeltakelse. Ergoterapeuter reduserer barrierer i arbeidslivet, og tilrettelegger for et godt samspill mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. 

Ekspertbistand – behov for kompetanse

Ergoterapeuter kan tilby arbeidsplassvurdering som del av ekspertbistanden.

Les mer om ergoterapeuters ekspertbistand.

Hva er arbeidsplassvurdering?

Arbeidsplassvurdering gir grunnlag for tiltak som gjør at arbeidstaker mestrer arbeidet sitt, den skal hindre sykefravær eller også gi forslag om alternativt annet arbeid.  Ergoterapeuten gir bistand på arbeidsplassen, og støtter opp om samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsplassvurdering krever arbeidsplassbesøk og er inkludert i forskrift om tilskudd til ekspertbistand

Les mer om arbeidsplassvurdering.