Allmennhelse og samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser

Ergoterapeuten bidrar til deltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Person

Ergoterapeuter tar utgangspunkt i personens egne mål ved å stille spørsmålene:

  • Hva er viktige aktiviteter for deg?
  • Hvordan vil du delta?

Ergoterapeuten kartlegger personens aktivitetshistorie, roller, vaner og interesser for å finne ressurser og begrensninger.

Kartlegger brukerens funksjon og ferdigheter for å finne forhold ved personen som er til hinder for ønsket aktivitet og deltakelse.

Det kan være kartlegging kognitiv-, fysisk- eller psykisk funksjon som gjør det vanskelig å mestre hverdagen.

Ergoterapeuten trener gjennom aktiviteter personen ønsker å mestre i hverdagen.

Aktivitet

Ergoterapeuten tar utgangspunkt i aktiviteter brukeren selv har et ønske om å mestre. Aktivitetene kan være personnære som personlig stell og omsorg, fritidsaktiviteter eller relatert til sosialt samvær, deltakelse i samfunnet, skole, arbeid.

Gjennom aktivitetsanalyse finner ergoterapeuten nye måter å utføre aktiviteten på, redusere vanskelighetsgrad eller finne alternative aktiviteter som gir opplevelse av mening og mestring.

Omgivelser

Ergoterapeuter kartlegge forhold i omgivelsene som fremmer eller hemmer ønsket aktivitet og deltakelse. Det kan være fysiske forhold i egen bolig, nærmiljø, skole eller arbeidsplass som kan utbedres ved hjelp av universell utforming, tekniske hjelpemidler eller velferdsteknologi. Hinder eller støtte i omgivelsene kan også være sosiale eller kulturelle.

Ergoterapeutenes tiltak kan være individuelle eller overordnede i form av samfunnsplanlegging, aldersvennlige samfunn og universell utforming. Ergoterapeuter bidrar til aktivitet og deltakelse for alle.