NY-bilkj├©ring2639

Vurdering av trafikkrelevante kognitive funksjoner

Ergoterapeuter er en sentral yrkesgruppe når helsekrav til førerkort skal vurderes og samarbeider ofte med leger, og/eller andre i tverrfaglige team.

For å danne seg et bilde av kognitiv fungering hos en person, er både samtaler og kliniske observasjoner nødvendig. I mange tilfeller må også informasjon innhentes fra pårørende.

Mange ergoterapeuter utfører kognitiv testing, og primært i form av screening av kognitiv funksjon. Ved behov for en bredere forståelse av kognisjon hos personen bør det avklares med legen om det er behov for å henvise til nevropsykolog eller til en tverrfaglig vurdering.

Ved all kognitiv testing, bør en ikke konkludere om helsekravene er oppfylt kun basert på enkeltprestasjoner med mindre resultatene klart viser at helsekravene ikke er oppfylt ved for eksempel neglekt eller apraksi. En vurdering av helsekravene for førerkort skal alltid være en helhetsvurdering der alle relevante momenter trekkes inn.

Mer om symptomer og svikttegn som kan ha betydning for bilkjøring, se Psykologforeningens faglige veileder for førerkortsaker