Praktisk kjøretest

Praktisk kjøretest tar utgangspunkt i resultatene fra utfyllende kognitiv vurdering og førlighetsvurdering.

Ergoterapeuten observerer hvordan personen mestrer de forskjellige utfordringene som opptrer i virkelig trafikk. I bilen sitter ergoterapeuten til høyre i baksetet.

Ved behov må bilen tilpasses før kjøretest i forhold til førlighetssvekkelser.

Ergoterapeuten observer personens evne til å bruke bilens utstyr og hvordan han håndterer egne hjelpemidler, for eksempel briller, oksygenutstyr og mobilitetshjelpemidler.

  • Standardisert kjørerute skal anvendes.

Følgende kartleggingsredskaper anbefales ved kjøretest:

  • Performance Analysis of Driving Ability (P-Drive)
  • Test Ride for Investigating Practical Fitness to Drive (TRIP)

Standardiserte instruksjoner skal anvendes; før, underveis og etter kjøringen.

Den praktiske kjøretesten avsluttes med kandidatens egen vurdering.

Oppsummering av kjøretest sees i sammenheng med resultater fra screening og utvidet kognitiv vurdering. En samlet vurdering leder til forslag om ett av følgende alternativer:

  • JA, fortsette å kjøre bil
  • USIKKER, behov for videre utredning som for eksempel kan være andre tester, henvises til spesialisthelsetjenesten eller eventuelt avvente spontanbedring (etter slag) slik at ny vurdering kan skje om ett år.
  • NEI, avslutte bilkjøring

Konklusjonen om personen oppfyller helsekravene for å inneha førerkort tas etter at involverte aktører har gjennomgått alle testresultater og vurdering av praktiske observasjoner. Konklusjonen presenteres for personen så snart som mulig.

Tilbake til: Ergoterapeuter og førerkortvurdering – kortversjon