Ofte stilte spørsmål når du skal søke jobb

Her har vi forsøkt å samle svar på noen spørsmål om som jobbsøkere ofte stiller. Har du andre spørsmål? Send dem til post@ergoterapeutene.org.

Spørsmål

Svar

Når bør jeg som begynne å søke jobb?

Jo

tidligere du begynner, jo bedre er det. Mange arbeidsgivere er tidlig ute, for å sikre seg ansatte.
Utlyses ei stilling i mars, vil arbeidsgiver være veldig fornøyd med en kandidat som kan starte opp i juni.
Det kan også være lurt å starte jobbsøk før bachelor-oppgaven sluker deg med hud og hår. Til toppen

Utlyses alle stillinger?

Alle offentlige arbeidsgivere må utlyse faste stillinger og midlertidige stillinger av en viss varighet. Midlertidige stillinger av kortere varighet utlyses internt. Private arbeidsgivere står mer fritt. Til toppen

Hva er en intern utlysning?

Midlertidige stillinger av kortere varighet kan utlyses internt. Dersom du har ei deltidsstilling i for eksempel en kommune eller på et sykehus, kan du spørre om hvordan interne utlysninger skjer der. Ved interne søknader vil konkurranse være mye mindre. Til toppen

Hva er en åpen søknad?

En åpen søknad er en allmenn søknad som du sender eller leverer til en arbeidsgiver, men ikke på en spesifikk utlyst stilling. Som med vanlige søknader er det viktig å beskrive sin kompetanse. Utlysning av stillinger er arbeidskrevende for en arbeidsgiver. Kanskje har de midler til å ansette deg i en periode, slik at du får vist deg fram og får erfaring. Til toppen

Hvor mye bør jeg ta med på CVen min?

Her er det ikke noe fasittsvar. Ta med alt av utdanning og erfaring som er relevant for stillinga som er utlyst. Beskriv hvorfor det er relevant for den utlyste stillinga. Har du mye relevant tar du med det som er mest relevant. Har du ikke så mye, må du huske på at arbeidsgiver ansetter hele deg. Ikke vær redd for å vise frem erfaringa du har fra fritidsinteresser og idrett. Til toppen

Hva er ansiennitet?

Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet, sektor eller hos den spesifikke arbeidsgiveren. Den fastsettes ved tilsetting i en bedrift, og regnes fra fylte 18 år. Ansiennitet brukes for fastsettelse av lønn for en arbeidstaker, og vil også ha betydning ved oppsigelsestid, nedbemanning og så videre. Les mer om ansiennitet.

Hvordan beregnes ansienniteten min?

Oversikt over lønn og ansiennitet

Hvilken lønn kan jeg forvente?

Kan jeg forhandle lønn som nyutdanna?

Hva er ei søkerliste?

Søkerliste er en skriftlig opplisting som inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker til stillingen. Søkerlisten skal normalt være utarbeidet innen to til tre virkedager etter søknadsfristens utløp. Til toppen

Hva er ei utvida søkerliste?

En utvidet søkerliste er unntatt offentlighet og inneholder informasjon om alle søkernes navn, alder, utdanning og arbeidserfaring. Dersom du er søker til den utlyste stillinga kan du be om å få tilsendt utvidet søkerliste. Til toppen