Web-ToveHS-1190938-copy

Sykehustalen viser en helse- og omsorgsminister som ser alvoret

– Helse- og omsorgsministeren viser med dagens sykehustale at hun ser alvoret i den hardt pressede situasjonen ved sykehusene. Dette sier forbundsleder Tove Holst Skyer, i en kommentar til Kjerkols tale.

Ventetidene skal ned, innsatsen på psykisk helse og rus skal forsterkes og det skal tas store grep i sykehusøkonomien framover. Det var hovedbudskapene da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i dag holdt sin årlige sykeshustale.

Kjerkol ser alvoret

– Helse- og omsorgsministeren viser med dagens sykehustale at hun ser alvoret i den hardt pressede situasjonen ved sykehusene, sier forbundsleder Tove Holst Skyer i en kommentar.

Ministeren vil ta grep om finansieringen for å sikre forutsigbarhet, sørge for klare rammer og felles forståelse for oppgavene, få ned ventetidene, tydelig prioritere psykisk helsevern og legge til rette for at fagfolkene får bedre tid med pasientene og til fagutvikling. Dette er positive takter, mener Tove Holst Skyer.

Kortere ventetid i psykiatrien

Psykisk helsevern har vært prioritert i flere år, men nå er helse- og omsorgsministeren tydelig på at det skal være kortere ventetid i psykiatrien enn i somatikken, at døgnkapasiteten skal økes og at rapporteringskrav skal tas ned slik at arbeidsbelastningen reduseres.

– Det er bra med konkrete tiltak som kan utgjøre en forskjell for både fagfolk og pasienter, sier Tove Holst Skyer.

Forbundslederen mener også at det er svært positivt at Kjerkol foreslår avvikling av effektiviseringskutt fra 2025, og at hun vil ha slutt på planlegging av budsjetter som ikke dekker reelle kostnader.

Forbundslederen venter på den nasjonale helse- og samhandlingsplanen

– Jeg ser nå frem til fremlegging av Nasjonal helse- og samhandlingsplan, sier en forventningsfull forbundsleder. Helse- og omsorgsministeren viser til at denne skal vektlegge breddekompetanse, inneholde tiltak for å strukturere arbeid og oppgavefordeling og skape mer sammenhengende tjenester.

Kjerkol understreker også at det skal legges til rette for partsarbeid og medarbeiderinvolvering på alle nivåer. Det er ingen tvil om at ergoterapeuters kompetanse er en viktig del av løsningene for mer bærekraftige helsetjenester.
– Her må vi brette opp ermene og bidra godt, både tillitsvalgte og fagpersoner, avslutter forbundsleder Tove Holst Skyer

Nasjonal helse- og samhandlingsplan