OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nye pensjonsrettigheter for miljøterapeuter som er ergoterapeut

Sist uke forhandlet hovedorganisasjonen vår Unio fram en ny pensjonsavtale for de med særaldersgrenser. For våre medlemmer gjelder dette mange medlemmer i miljøterapeut-stillinger. Se hva endringen betyr for deg.

– Den nye avtalen sikrer de som har særaldersgrenser livsvarig påslag på pensjonen, sa Unio-leder Ragnhild Lied, like etter at forhandlingene var landet sist fredag.

Unio: Ny avtale for de med særaldersgrense

De som har særaldersgrense, får et livsvarig særalderspåslag som skal sikre pensjonen når de går av tidligere enn de som har vanlig aldersgrense.

Dette betyr avtalen for deg som er ergoterapeut i miljøterapeut-stilling

Fra 2025 vil alle offentlig ansatte ha påslagspensjon som innebærer at den samlede pensjonen er summen av folketrygd, ny livsvarig AFP, ny tjenestepensjon (påslagspensjon) og gammel opptjening i bruttoordningen (oppsatte rettigheter). De som har særaldersgrense, får i tillegg et livsvarig særalderspåslag som gjør at de ikke taper i livsvarig pensjon når de går av tidligere enn de som har ordinær aldersgrense.

Unio har utformet et notat som beregner effektene av ny alderspensjon for de med særaldersgrenser. Deriblant mange ergoterapeuter i miljøterapeut-stillinger.

– Nivået på den livsvarige alderspensjonen for de som har særaldersgrense, sikres gjennom et nytt påslag som kompenserer for at de som har særaldersgrense pensjoneres tidligere enn de som har ordinær aldersgrense.

Unio-leder Ragnhild Lied.

Les mer og se Unios informasjonsnotat med beregninger

Forbundet for ergoterapeuter – uansett stilling

«Norsk Ergoterapeutforbund er forbundet for ergoterapeuter, uansett stilling, minnet forbundsleder Tove Holst Skyer tidligere om i Ergoterapeuten

Hun trakk spesielt frem ergoterapeuter som arbeider som miljøterapeuter:
« Som miljøterapeut bruker du kjernekompetansen rett inn i hverdagslivet til innbyggerne – tett
og nært. Kompetansen om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser får virkelig komme til sin rett, der hverdagslivet leves, mens det leves.»