Justeringsforhandlinger 2018 i Oslo kommune

Unio kom sent tirsdag kveld til enighet med Oslo kommune om særskilte lønnsmessige tiltak – såkalte justeringer. Fortsatt gjenstår lokale forhandlinger før lønnsoppgjøret er endelig ferdig.

Ergoterapeuter plassert i stillingskode 16 med stillingstittel Ergoterapeut I innplassert i Lønnsrammen 5501 går opp 1 lønnstrinn.

«Vi er fornøyd med justeringsoppgjøret og håper på videre gode lokale forhandlinger» sier forbundsleder Nils Erik Ness i en kommentar.

I årets hovedtariffoppgjør ble det satt av penger til sentrale lønnsmessige tiltak i Oslo kommune, også kalt justeringsforhandlinger. Over 100 millioner kroner er fordelt i justeringsforhandlingene, og Unio har fått god uttelling samlet sett for sine medlemmer.

Les protokollen her.
Les om saken på Unios nettsider.