w-Tove-5207 copy

Ergoterapeutene med klare forventninger til den nye regjeringen

Forbundsleder Tove Holst Skyer har i dag sendt brev til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, og gratulert med valget. I brevet uttrykker hun forventninger til den nye regjeringen og regjeringsplattformen.

Nå haster det med tiltak som skaper mer bærekraftige helse- og velferdstjenester, og vi i Ergoterapeutene har klare forventninger til den nye regjeringen og regjeringsplattformen.

Stadig flere eldre og økende utenforskap blant yngre

Stadig flere eldre og økende utenforskap blant yngre utfordrer samfunnet. Med forholdsvis færre i arbeid vil det snart bli et uhåndterlig underskudd av helsepersonell og utilstrekkelig økonomisk grunnlag til å finansiere velferdstjenestene. Vi må derfor fremme deltakelse for alle og minke behovet for tjenester.

Norsk Ergoterapeutforbund er klare til å bidra, og har sendt brev til de tre mest sannsynlige regjeringspartiene, og kommet med våre råd for nødvendige tiltak.

Brevet til de mulige regjeringspartiene

Også Unio har uttrykt forventninger

Også Unio er partipolitisk uavhengig, men har likevel flere krav til ei ny regjering.

«Mellom anna at alle hovudorganisasjonane blir behandla likt, og at styresmaktene i tariffoppgjera gjer meir enn å oppmode til moderasjon og at alle skal følgje frontfagsramma.- Det held ikkje lenger», skriver Unio-leder Ragnhild Lied i en replikk på Unios hjemmesider.

Vi bidrar til bærekraftige helsetjenester. Last ned brosjyren her.

Bærekraft er mer enn klima

Brosjyren «Vi bidrar til bærekraftige helsetjenester» er sendt ut til alle medlemmer. Forbundsleder Tove Holst Skyer oppfordrer alle medlemmer til å bruke den.

Et sentralt prinsipp for FNs bærekraftmål er at alle skal inkluderes. Stadig flere eldre og utenforskap blant yngre utfordrer helse og velferdstjenestene.

Med forholdsvis færre i arbeid vil det snart bli et uhåndterlig underskudd av helsepersonell og utilstrekkelig økonomisk grunnlag til å finansiere velferdstjenestene.

– Helse- og velferdstjenestene må dreies mot tjenester som utløser ressurser. En slik dreining krever et skifte fra vektlegging av sykdom og pleie, til forebygging, mestring og deltakelse, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.