MicrosoftTeams-image (4)

Bo trygt hjemme – en ergoterapeutisk stortingsmelding

I dag la regjeringen frem stortingsmeldingen om eldrereformen «Bo trygt hjemme. Etter presentasjonen var både minister Kjerkol og forbundsleder Skyer enig om at det er en ergoterapeutisk melding.

– Kjerkol har helt rett. Stortingsmeldingen heter Fellesskap og mestring – Bo trygt hjemme, og den roper etter ergoterapi. Jeg savner konkretisering om økning i studieplasser og ergoterapeutstillinger, men dette er først og fremst en svært gledelig åpen invitasjon til landets ergoterapeuter, sier en fornøyd forbundsleder etter presentasjonen.

Vi har blitt lyttet til, slår forbundsleder Tove Holst Skyer fast.

Våre forslag har blitt lyttet til

– Bo trygt hjemme, er en reform der ergoterapeuter må bidra med sin kompetanse. Blir intensjonene i meldinga omsatt til handlinger, vil en kraftig økning i antall ergoterapeutstillinger tvinge seg frem, slår forbundslederen fast.

Det er ingen tvil om at Ergoterapeutenes innspill og forslag har blitt lyttet til. Omtrent alt i vårt høringssvar, tas på alvor i meldingen og mestring og deltakelse preger hele dokumentet.

Hentet fra meldingen:

Ergoterapeutar har viktig kompetanse om tilrettelegging av det daglege miljøet og aktivisering av eldre, noko som kan bidra til å utsette behovet for kommunale omsorgs- og institusjonsplassar.

Bo trygt hjemme (s. 43)

Forbundslederen med klar oppfordring til medlemmene

– Jeg oppfordrer alle medlemmer til å lese de ti sidene som utgjør innledning og sammendrag, uansett hvor man jobber, sier en entusiastisk forbundsleder. 

Det er eit mål at innsatsen i større grad skal bli retta mot helsefremmande tiltak og førebygging, før behovet for tenester oppstår. Dette kan handle om å bli motivert til å trene, eller at ein får bistand til å vurdere om bustaden er utforma på ein aldersvennleg måte. Her vil fysioterapeutar og ergoterapeutar spele ei sentral rolle ved å bidra til å utløyse ressursane hos den enkelte og dermed kunne redusere eller utsette behovet for helse- og omsorgstenester. Regjeringa vil oppmode helseog omsorgstenestene til meir fleirfagleg samarbeid, jf. kapittel 6.2, og meir helsefremmande arbeid gjennom tiltak som førebyggande heimebesøk.

Bo trygt hjemme side 90

De fire innsatsområdene i Bo trygt hjemme

Regjeringen peker på fire innsatsområder i Stortingsmeldinga:

  • Levende lokalsamfunn
  • Boligtilpasning og lokalsamfunn
  • Kompetente og myndiggjorte medarbeidere
  • Trygghet for tjenester og støtte til pårørende

Les mer i stortingsmeldinga, og skru deg på til lokale diskusjoner om fremtidens, bærekraftige helsetjenester.

Stortingsmeldinga «Bo trygt hjemme», veldig kort oppsummert