barn-besteforeldre-vaffel6103

Modul 3. Ergoterapi til barn og unge -Intervensjon og evaluering.

Denne modulen gir eksempler på ergoterapeuters aktivitetsbaserte intervensjoner.

Ergoterapiprosessen tar utgangspunkt i barnets aktivitetsmål. Valgt intervensjon må bygge på kartlegging av ressurser og utfordringer barnet opplever. Det er viktig å evaluere både under og ved avslutning av intervensjon.

Litteratur til forberedelse:

Norsk Ergoterapeutforbund (2006). Målrettet trening basert på motorisk læring – en metodisk framgangsmåte basert på Goal Attainment Scaling, GAS. Ann-Kristin Gunnes Elvrum (red.) E-dit. s.4-7. Velg to kasus med eksempler på intervensjon.

Bjørkøy & Elvrum (2020): Erfaringer knyttet til tidlig intervensjon for små barn med høy risiko for cerebral parese. Ergoterapeuten 5–2020. (se fagartikkel vedlagt)

Ålstedt, l. & Myre, H.S. (2019). Tiden er moden for mer ergoterapi i skolen. Ergoterapeuten 5-2019, s. 20-27.

Hoydal, K., Skumsnes, R., Bjørnnes, V. & Bjelland, H.V. (2016) Finmotorisk førskolegruppe – samarbeid for fagutvikling. Ergoterapeutene 4- 2016, s. 16-23.

Videoforelesninger:

Intervensjon og evaluering i ergoterapi. Malin Eerola ergoterapeut, MSc Universitetslektor, INB, NTNU.

Intervensjon og evaluering i ergoterapi. PDF Malin Eerola.

EVA – Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet – Intervensjon Lene Fogtmann Jespersen, ergoterapispesialist i somatisk helse, OUS og Charlotte Mikkelsen, ergoterapeut, OUS.

Intervensjon eksempel (PDF) Lene Fogtmann Jespersen og Charlotte Mikkelsen.

Målrettet trening basert på motorisk trening. Ann-Kristin Gunnes Elverum, ergoterapeut og førsteamanuensis NTNU .

Målrettet trening basert på motorisk trening.(PDF) Ann-Kristin Gunnes Elverum, ergoterapeut og førsteamanuensis NTNU .

Psykisk helse for barn og unge. (Video) Tone Torgersen og Line Ryen Svee Sykehuset Innlandet – Psykisk helsevern for barn og unge.

Psykisk helse for barn og unge. (PDF) Tone Torgersen og Line Ryen Svee.

Velferdsteknologi som intervensjon. Kjersti Hustoft, Ergoterapispesialist barns helse og Ingunn Dalhaug, Ergoterapeut.

Velferdsteknologi som intervensjon. (PDF) Kjersti Hustoft og Ingunn Dalhaug

CO-OP Introduksjon. (video) CO-OP Introduksjon. Ann-Kristin Gunnes Elverum, ergoterapeut og førsteamanuensis NTNU .

Refleksjonsoppgaver til nettverksgruppene:

Hvordan begrunner du intervensjon?

Har intervensjonen tydelige aktivitetsmål?

Hvordan dokumenterer du valg av, og dokumentasjon av effekt, i journal?

Modul meritterer med 6 timer til ergoterapispesialist.