Garantilønn, KS-området (kommunene)

Dette er garantilønnene (minstelønnene ) for ulike stillingsgrupper i kommunal sektor (KS-området).

Nye garantilønnsnivåer gjeldende fra 1. mai 2024

Viktige stillingsgrupper for ergoterapeuter:

  • Ergoterapeut – Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning
  • Spesialergoterapeut – Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning
  • Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning
  • Stillinger med krav om mastergrad
Garantilønnstabell som gjelder fra 1. mai 2024