Fagkongress

Velkommen til Norsk fagkongress i ergoterapi

På grunn av ringvirkninger av koronapandemien har kongresstyret og Ergoterapeutenes forbundsstyre vedtatt å utsette kongressen med ca. et halvt år, til februar 2022. Kongresstyret og ulike komiteer arbeider nå både med planlegging av de praktiske rammene og det faglige innholdet til kongressen.

Den 7. norske fagkongressen i ergoterapi arrangeres i Stavanger 14.-16. februar 2022, 24 år etter at den første fagkongressen ble holdt i samme by i 1997.

Planlegging av kongressen er godt i gang, og du kan hele tiden finne oppdatert informasjon om nyheter og frister her og på facebookssiden vår.

Randi Skumsnes og resten av kongresstyret

Randi Skumsnes leder kongresstyret som skal arbeide med å gjøre den 7. fagkongress i ergoterapi til virkelighet. Kongressen skal gjennomføres i Stavanger i 2022.

Randi og kongresstyret kan kontaktes på fagkongress@ergoterapeutene.org.

Du vil hele tiden finne oppdatert informasjon om fagkongressen her på ergoterapeutene.org/fagkongress