Banner fagkongress 2021

Velkommen til Norsk fagkongress i ergoterapi

Neste fagkongress holdes i Stavanger i september i 2021. Kongresstyret og ulike komiteer arbeider nå både med planlegging av de praktiske rammene og det faglige innholdet til kongressen.

Den 7. norske fagkongressen i ergoterapi arrangeres i Stavanger i 2021, 24 år etter at den første fagkongressen ble holdt i samme by i 1997.

Planlegging av kongressen er godt i gang, og du kan hele tiden finne oppdatert informasjon om nyheter og frister her og på facebookssiden vår.

Randi Skumsnes og resten av kongresstyret

Randi Skumsnes leder kongresstyret som skal arbeide med å gjøre den 7. fagkongress i ergoterapi til virkelighet. Kongressen skal gjennomføres i Stavanger i 2021.

Randi og kongresstyret kan kontaktes på fagkongress@ergoterapeutene.org.

Du vil hele tiden finne oppdatert informasjon om fagkongressen her på ergoterapeutene.org/fagkongress