Logo-Fagkongress2025-ferdig

Velkommen til fagkongress i ergoterapi i Bodø i 2025

Vi har gleden av å invitere til den 8. norske fagkongress i ergoterapi i Bodø 17. – 19. september 2025.

Tema for den 8. fagkongressen er Ergoterapi for fremtiden – Kraft, kultur og kvalitet.

De ulike komitéene er godt i gang med planlegging av neste fagkongress i ergoterapi.

Innsending av abstracts

Frem til 1. mai kan du sende inn ditt Abstract. Vi oppfordrer alle til å sende inn sitt, og bruke denne adressen.

Følg oss i sosiale media

Våre kontoer i sosiale media blir løpende oppdatert med nyttig informasjon blant annet om innsending av abstracts, påmelding og ulike frister:

Du vil også finne oppdatert informasjon om fagkongressen på kongressens hjemmeside.

Kjersti Hustoft og resten av kongresstyret

Kjersti Hustoft er leder i kongressstyret og skal være med oss i arbeidet for å utvikle den 8. fagkongressen. Kjersti og resten av styret kan kontaktes på  e-post fagkongress@ergoterapeutene.org eller ta direkte kontakt med et medlem i kongresstyret.