Ergoterapistudentene Sandnes

Ergoterapistudentene Sandnes ledes av et styre som velges for et år av gangen på årsmøtet i lokallaget. Ta kontakt med styret om du har forslag som kan bedre studiehverdagen din.
Styret representerer også lokallaget i Ergoterapistudentenes landsstyre.

Ergoterapistudentene Sandnes kan kontaktes på epostadressen ergoledersandnes@outlook.com.

KontaktVerv
Sofie JansenLeder
Caroline KiærNestleder