PåreiseP6021603

Ergoterapi og folkehelse

Ergoterapeuter bidrar til å skape et samfunn der personer i alle aldre, med ulike individuelle forutsetninger, fungerer sammen og der alle har en naturlig plass i et allsidig lokalmiljø.

Fakta

Eksempler på arenaer og stillinger:

Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, kommunal- og fylkeskommunal planlegging, folkehelsekoordinator, frisklivssentraler mm.

 Lenke til:

Folkehelse tar utgangspunkt i hva som fremmer helse i befolkningen – hva er det som skal til for å innbyggere skal trives, delta i sosiale fellesskap og finne fram til lokale og kulturelt relevante aktiviteter.

Innsats i folkehelse skjer derfor mest utenfor helsetjenesten, i kultursektoren, teknisk etat, samferdsel, by og kommuneplanlegging

Den demografiske utviklingen med flere eldre gir flere gode leveår, men også flere som lever med kroniske sykdommer. Befolkningens helse påvirkes av velferdsutvikling og forskjeller i levekår.

Psykiske problemer og lidelser er en av de store folkehelseutfordringene. Økningen har vært størst blant ungdom.

Ergoterapeuter har kompetanse om det dynamiske samspillet mellom person, aktivitet og omgivelsene. Intervensjoner er ofte en kombinasjon av tiltak knyttet til disse områdene.

Lær mer om hvordan ergoterapeuter arbeider med dette samspillet.