bestemor-steker-vafler1824

Digitalt kurs i ADL-Taxonomien

ADL-Taxonomien benyttes til å gjennomføre hverdagsaktiviteter. Den foreligger nå på norsk og interessen for instrumentet har vært stor.

Om ADL-Taxonomien

ADL-Taxonomien er et vurderingsverktøy og en systematikk for å beskrive evnen til å gjennomføre hverdagsaktiviteter. Verktøyet har blitt utgitt av Sveriges Arbetsterapeuter siden 1991, og er siden den gang et av de mest distribuerte og benyttede verktøyene blant Sveriges ergoterapeuter. 

Vurderingsverktøyet kan benyttes i ulike settinger med personer som har utfordringer med hverdagsaktiviteter. I tillegg til det generelle kartleggingsdiagrammet er det utviklet egne for barn, personer med synsnedsettelse og for personer med psykisk funksjonsnedsettelse.

Kurset er meritterende med 20 timer til ergoterapispesialist.

Ergoterapi og ADL – introduksjon til kurset. Toril Laberg generalsekretær i Ergoterapeutene.

Innhold:

  • Introduksjon til ADL-Taxonomien – formål, innhold og oppbygging og begrepene i ADL-Taxonomien.  
  • ADL-Taxonomien eller andre redskap? Hva skiller den fra andre redskap? Fra individ til gruppe-dokumentasjon.
  • ADL-Taxonomien i forskning.  
  • Dokumentasjon og måling av effekt. Hva måler vi med hva?  
  • ADL-Taxonomien – Psykisk helse og Barn.  

Oppbygging:

  • Forarbeid: lese litteratur og se videoforelesninger. 
  • Livearrangement: Introduksjon og praktiske oppgaver.
  • Utprøving av ADL-Taxonomien
  • Livearrangement oppsummering med mulighet for å stille spørsmål. 

Påmeldingsfrist: Nytt kurs er under planlegging.

Når kursdeltakerne har meldt seg på og betalt kursavgiften får de tilsendt manualen til ADL-Taxonomien.

Medlemspris/tillitsvalgte/ikkemedlemmer kr. 2 000/kr. 1 000/kr. 4 000 – inkludert manualen til ADL-Taxonomien.