bestemor-steker-vafler1824

Digitalt kurs i ADL-Taxonomien

ADL-Taxonomien benyttes til å gjennomføre hverdagsaktiviteter. Den foreligger nå på norsk og interessen for instrumentet har vært stor.

Om ADL-Taxonomien

ADL-Taxonomien er et vurderingsverktøy og en systematikk for å beskrive evnen til å gjennomføre hverdagsaktiviteter. Verktøyet har blitt utgitt av Sveriges Arbetsterapeuter siden 1991, og er siden den gang et av de mest distribuerte og benyttede verktøyene blant Sveriges ergoterapeuter. 

Vurderingsverktøyet kan benyttes i ulike settinger med personer som har utfordringer med hverdagsaktiviteter. I tillegg til det generelle kartleggingsdiagrammet er det utviklet egne for barn, personer med synsnedsettelse og for personer med psykisk funksjonsnedsettelse.

Kurset er meritterende med 20 timer til ergoterapispesialist.

Påmeldingsfrist: 1. mars 2021

Når kursdeltakerne har meldt seg på og betalt kursavgiften får de lenke med tilgang til Teams og tilsendt manualen til ADL-Taxonomien.

Medlemspris/tillitsvalgte/ikkemedlemmer kr. 2 000/kr 1 000/kr. 4 000 – inkludert manualen til ADL-Taxonomien

Oppstart av kurset: 15. mars 2021

Deltakerne får tilgang til kursmaterialet; litteratur til forberedelse og videoforelesninger på Teams.

Livearrangement på Teams 25.mars 2021 (3 – 4 timer)

Utprøving av kartleggingsredskapet og diskusjon i grupper.

Live arrangement på Teams 26.april 2021 (3 – 4 timer)

Les mer om innhold og organisering av kurset.