Hege Munthe

Hege Munthe

Forhandlingssjef

Telefonnummer
40202829
Teams
hmu@ergoterapeutene.org

Om Hege

Hovedansvar for alle saker som vedrører medlemmers lønns og arbeidsforhold, herunder tariff, forhandlinger, konfliktberedskap og pensjon. Forhandlingssjef har også ansvar for tillitsvalgtsopplæringen i forbundet.

Publikasjoner