Norsk Ergoterapeutforbunds program for landsmøteperioden 2014 - 2017 (Ikke opdatert)

 

Program for landsmøteperioden 2014 - 2017 (pdf)

Program for landsmøteperioden 2014 - 2017 til utskrift som hefte (word)

Norsk Ergoterapeutforbund sitt program for 2014-17 ble vedtatt på landsmøtet 17.-19. november 2014.

Vi har tre utfordrende år framfor oss, der vil bidra til å virkeliggjøre vår ambisiøse visjon om aktivitet og deltakelse for alle.

Dette forplikter oss overfor alle innbyggere. Med de gode erfaringene vi har fra siste landsmøteperiode, skal vi vise hvordan vår kompetanse er nyttig for å møte stadig flere av samfunnets utfordringer.