Norsk Ergoterapeutforbunds program for landsmøteperioden 2017 - 2020

 

Program for landsmøteperioden 2017-2020 (pdf)

Program for landsmøteperioden 2017-2020 til utskrift som hefte (word)

Norsk Ergoterapeutforbund sitt program for 2017-20 ble vedtatt på landsmøtet 8.-10. november 2017.

Om dette programmet

Dette landsmøteprogrammet for 2017-20 er tydeligere påprinsipper og strategier enn tidligere program. Programmet er fundamentet forvår innsats innen fire områder:

  • om samfunnet
  • om ergoterapifaget
  • om tariff og arbeidsliv
  • om Ergoterapeutene

Forbundets innsats er basert på engasjement fratillitsvalgte og medlemmer for å oppfylle visjonen.  Dette programmet er vårt felles prosjekt deneste tre årene, og sammen skal vi jobbe for at alle skal kunne delta!