Unio - Ergoterapeutenes hovedorganisasjon

 

Unio er Ergoterapeutenes hovedorganisasjon.

Unio er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden med 350 tusen medlemmer og tolv medlemsforbund.

Unio kjemper for at kvinner og menn skal ha like muligheter til utdanning, kompetanseutvikling, inntekt, pensjon og trygd. Vi kjemper for at både kvinner og menn skal kunne delta på lik linje i arbeids- og familieliv. Vi vil ha lik lønn for arbeid av lik verdi.