Ansatte og valgte. Kontaktinformasjon

 

Bilde av Nils Erik Ness

Forbundsleder
Nils Erik Ness
Telefon: 975 15 369
Epost: nen@ergoterapeutene.org

Overordnet politisk ledelse av organisasjonen. Valgt av landsmøtet

 

1. nestleder Tove Holst Skyer
2. nestleder Ann Kristin Løe

Disse har ikke sitt daglige virke på forbundskontoret. Kontaktinformasjon finner du her

Toril Laberg

Generalsekretær og fagsjef
Toril Laberg
Telefon: 482 52 484
E-post: tl@ergoterapeutene.org

Hovedansvar for daglig drift og ledelse av forbundskontoret. Videre hovedansvar for fag og fagpolitikk, faglige kurs og konferanser, spesialistordningen og andre faglige godkjenningsordninger samt faglige nettverksgrupper.

Brit-Toril 600 px

Forhandlingssjef
Brit-Toril Lundt
Telefon: 907 91 125
E-post: btl@ergoterapeutene.org

Hovedansvar for alle saker som vedrører medlemmers lønns og arbeidsforhold, herunder tariff, forhandlinger, konfliktberedskap og pensjon. Brit-Toril har også ansvar for tillitsvalgtsopplæringen i forbundet.

Karl-Erik_03

Organisasjonssjef
Karl-Erik Tande Bjerkaas
Telefon: 977 72 030
E-post: keb@ergoterapeutene.org

Hovedansvar for utvikling av organisasjon og organisasjonens tillitsvalgte i alle ledd. Herunder hovedansvar for rekruttering, intern og ekstern kommunikasjon. Webansvarlig.

Portrettbilde

Seniorrådgiver, fag
Anita Engeset
Telefon: 924 08 247
E-post: ae@ergoterapeutene.org

Jobber i team med fagsjef og tar del i alt fagpolitisk arbeid.

Portrettbilde av Berit Førli

Advokat
Berit Førli
Telefon: 926 36 210
Epost: bf@ergoterapeutene.org

Saker som vedrører medlemmers lønns og arbeidsforhold, herunder tariff, forhandlinger, konfliktberedskap og pensjon. Berit deltar også i tillitsvalgtsopplæringen i forbundet.

Portrettbilde

Seniorrådgiver, fag
Solrun Nygård
Telefon: 952 21 488
E-post: sny@ergoterapeutene.org

Jobber i team med fagsjefen og tar del i alt fagpolitisk arbeid

Tove Olsen_01

Controller
Tove Olsen
Telefon: 971 82 942
E-post: to@ergoterapeutene.org

Ansvar for kontingent og medlemsregister.

Snorre Nergaard, webkvalitet

Controller
Snorre André Nergaard
Telefon: 917 57 013
E-post: sn@ergoterapeutene.org

Ansvar for lønn, honorarer, regnskap, kursavgift og reiseregninger i forbindelse med kurs.

Portrettbilde av Kristin Pedersen

Sekretær Kristin Pedersen

Telefon: 940 29 582
E-post: kp@ergoterapeutene.org

Medlemsregister. Håndterer inn- og utmeldinger.

Portrettbilde av Else Merete Thyness

Redaktør Ergoterapeuten
Else Merete Thyness
Telefon: 957 39 313
E-post: emtergoterapeutene.org

Gir ut ergoterapeuten og er webansvarlig for Ergoterapeutens nettside.