Valgkomiteen

Valgkomiteen skal arbeide for at de kandidater som er best egnet til å lede forbundets arbeid blir innstilt til valg på landsmøtet.

 

Navn Fra Verv Telefon
Kirsti Rystad Nord Leder 951 18 701
Eli Hulbækdal Midt   906 85 593
Camilla Clausen Sørøst   918 55 013
Toril Smaaberg Øst   479 00 836
Lene Henriette Antonsen Midt Vara 916 95 312
Anita Skarstein Vest Vara 913 21 922