Godkjenningsordninger

Siden 2000 har Ergoterapeutene godkjent ergoterapispesialister i syv spesialistområder i tillegg til godkjenning av veiledere fra 2008. Fra 1. januar 2014 trådte en ny spesialistordning i kraft, med en overgangsordning gjelder frem til 2020.

Søknadsfrist for alle godkjenningsordningene er 15. september hvert år.

Søknad om ergoterapispesialist skrives på eget skjema, som sendes Norsk Ergoterapeutforbund, Stortingsgata 2, 0158 Oslo eller på epost til post@ergoterapeutene.org . Kopi av attester og annen atestertdokumentasjon skal være vedlagt. Søknadspapirer returneres ikke.