SpekterlogoMTekst_sort

Utvidet ramme for overtid, nå også i Spekter

Spekter og forbundene erkjenner at ekstraordinære tiltak kan bli aktuelt på arbeidsplassene under koronaepidemien.

 

Det er inngått midlertidig avtale om utvidet ramme for overtidsarbeid i Spekter. (Avtalen gjelder for følgende overenskomstområder:  10 Helseforetak med sykehusdrift, 11 Øvrige helseforetak og 13 Sykehus med driftsavtale.)

Partene legger til grunn at det vil kunne oppstå behov for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell til å sørge for forsvarlig pasientbehandling under Koronaepidemien.  Det er samtidig viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige belastninger.

Tilsvarende avtale i KS er under arbeid, sier Brit-Toril Lundt, forhandlingssjef i Ergoterapeutene.

Last ned avtalen med Spekter her.