OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nye korona-satser i Spekter-området

23. mars ble det inngått avtale om «Avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med koronavirusepidemien». Rett før påske ble det i tillegg gjort avtale om endrede satser for ovrertidsgodtgjøring etter denne avtalen.

Den ekstraordinære situasjonen gjør at det kan bli behov for raskt å gjøre endringer i gjeldende arbeidsplaner.  Arbeidsgiver kan etter avtalen fra 23. mars, etter drøftinger med tillitsvalgte endre arbeidsplaner innen en frist på 3 dager.

Det er viktig å merke seg at avtalen gjelder for medlemmer som arbeider til ulike tider på døgnet, og gjelder derfor ikke for dagarbeidere.

Tilleggsavtaler fra 8. april

Ovennevnte avtale av 23. mars 2020 har fått en tilleggsavtale om oppjusterte satser for overtidsbetaling for arbeidstakere som har fått/får endret arbeidsplan i henhold til avtalen.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19