OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Permittert eller i fare for å bli permittert?

Under Korona-pandemien er ergoterapeuters kompetanse mer nødvendig enn noen gang, og Ergoterapeutene kan ikke se at permitteringer kan være aktuelt for mange medlemmer. Noen kan likevel komme i en situasjon at de blir permittert. Her har vi samla informasjon til deg.

Berit Førli med hvit bluse og sort blazer.
Ergoterapeutenes advokat, Berit Førli har samlet informasjon om permittering i denne artikkelen.

I denne artikkelen har Ergoterapeutenes advokat, Berit Førli samlet informasjon om dine rettigheter og plikter om permittering.

Denne artikkelen er basert på tilgjengelig skriftlig regelverk og informasjon. På grunn av den uoversiktlige situasjonen kan regler og praksis raskt bli endret.

Hva er en permittering?

Permittering betyr at arbeidsgiver ensidig bestemmer stans av arbeidet i en midlertidig periode, og at arbeidsgiver som følge av dette fritas for lønnsplikten.  

Vilkår for å kunne permittere

Bortfall av pasienter eller arbeidsoppgaver grunnet korona-pandemien, vivære eksempler på et saklig grunnlag. 

Ved permittering består arbeidsforholdet. Arbeidstaker skal tilbake på jobb når forholdene har bedret seg. Hvis forholdene i virksomheten under permitteringsperioden endrer seg slik at det ikke er rimelig grunn til å tro at arbeidstaker vil kunne tas tilbake, må oppsigelser benyttes. 

Saksbehandling og permitteringsvarsel

Permitteringer og varsler om dette skal gis skriftlig og de skal være individuelle.

Permittering skal drøftes med de tillitsvalgte før det iverksettes. Både grunnlaget for permittering og utvelgelsen av arbeidstakere som ønskes permittert skal drøftes.

Det er viktig at det settes opp protokoll hvor det fremgår om arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permittering. Det bør også fremgå om de tillitsvalgte er enig i permittering eller ikke. 

Arbeidsgiver skal skriftlig varsle arbeidstaker om permittering senest 14 dager før iverksettelse.  

Ved uforutsette hendelser kan fristen unntaksvis være to dager. Ved permittering på grunn av koronaviruset kan det tenkes en varselfrist på to dager. Varselfristen kan avtales mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Ytelser ved permittering

I forbindelse med korona-pandemien har Stortinget vedtatt følgende regler: 

  • Permitterte arbeidstakere får lønn fra arbeidsgiver i to dager etter permittering. 
  • Fra dag 3 til dag 20 får den permitterte utbetalt dagpenger fra Nav som tilsvarer 100 prosent lønn. Gjelder inntekter opp til 6G (ca. 600.000 kroner) 
  • Fra dag 21 dager vil dagpenger utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 G og 6 G. 
  • En må være permittert i minst 40% for å ha rett til dagpenger. 
  • Dagpengene blir utbetalt også i påskenDet betyr at arbeidsgiver ikke trenger å søke om dispensasjon før påske. 

Det skal ikke være mer enn 3 dagers ventetid før utbetaling av dagpenger  

Les mer om ytelsene ved permittering NAVs hjemmesider.:

Medlemskap og kontingent for deg som er permittert

Medlemmer som er permittert registrerer dette, og hvilken dag de er permittert fra, på Min Side. 

Når de begynner å arbeide igjen hos opprinnelig arbeidsgiver eller en ny, må de også registrere det på Min Side.

Permitterte medlemmer betaler kontingent som ikke-yrkesaktive

Ergoterapeutenes kontingent

Søk nye arbeidsoppgaver

Behovet for ergoterapeuter og annet helsepersonell vil være stort i tiden som kommer. Vi oppfordrer ergotearpeuter til å ta kontakt med aktuelle arbeidsgivere.

Helsedirektoratet oppfordrer helsepersonell som ikke allerede jobber ved et helseforetak eller innen helserelaterte oppgaver i en kommune til å stille seg til rådighet. Ved å registrere deg i Helsedirektoratets register over tilgjengelig helsepersonell hjelper du til med å få oversikt over personellressursene. 

Ta kontakt!

Ergoterapeutene ber om at de tillitsvalgte og medlemmer ikke nøler med å ta kontakt med forbundskontoret i den spesielle situasjonen vi står oppe i. Enten det gjelder lønns- og arbeidsforhold eller spørsmål om fagutøvelsen.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19