Kontor-3515

KS-området: Felles veileder om avvikling av ferie i 2020 

Partene i KS-området har utarbeidet en felles veileder om avvikling av ferie i 2020.

Ferieloven gir arbeidsgiver stort handlingsrom ved fastsettelse av ferie.  Korona-situasjonen har ikke medført regelendringer.  Veilederen fastslår at ferie skal planlegges og gjennomføres på mest mulig normal måte.  Men det er likevel mulig for arbeidsgiver og den ansatte å avtale kortere varslingsfrister og/eller avvikende ordninger.

Viktigheten av hvile og restitusjon for grupper som har ekstra arbeidsbelastning vektlegges.

Les veilederen her

Ta kontakt!

Ergoterapeutene ber om at de tillitsvalgte og medlemmer ikke nøler med å ta kontakt med forbundskontoret i den spesielle situasjonen vi står oppe i. Enten det gjelder lønns- og arbeidsforhold eller spørsmål om fagutøvelsen.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19