Midlertidig avtale om arbeidstid i Staten

I staten er det inngått en midlertidig avtaler om hviletid, kjernetid og overtid.

Partene i Staten oppfordrer til at medarbeidere og ledere på ulike nivåer i virksomhetene deltar i oppgaveløsningen, slik at virksomheten kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Dette kan bety at medarbeidere og ledere i perioder gjør andre oppgaver enn normalt.

Lov og avtaleverk er laget for en normalsituasjon. Flere ansatte i staten ivaretar samfunnskritiske funksjoner. I en krisesituasjon som nå, er ikke alt regelverk tilpasset dette.

Les om saken på Unios nettsider. 

Last ned avtalen her.

-Vi håper og tror det vil komme tilsvarende, midlertidige avtaler i KS og Spekter også, sier Brit-Toril Lundt, forhandlingssjef i Ergoterapeutene.