Medlemstall

Ergoterapeutene organiserer ergoterapeuter og ergoterapistudenter. Vi er det naturlige valget for ergoterapeuter, og 2/3 av landets ergoterapeuter er medlemmer hos oss

Medlemsutvikling 2012 til 2023

Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder. Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister. Medlemstall 1. januar i de ulike årene.

Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder. Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister.
201220132014201520162017201820192020202120222023
Medlemmer totalt359135823756388539834059407541484325440445024570
Yrkesaktive269627662739286829202999304531443273322233133353
Studenter480420548549570567493478530554591590
Pensjonister708598116147161173192211248264284
Andre ikke-yrkesaktive345311371331346313337334311380334343
 

Tariffområder og medlemmer

201220132014201520162017201820192020202120222023
Yrkesaktive totalt269627662739286829202999304531443273322233133353
Staten175187184189185196190189210209218229
Oslo kommune197207190193189203223239263272266266
KS-området127113431397149715251596165317171850183118681907
Spekter736737696694682703670662679656680683
Virke16215214514115213913411811710610099
Andre private150127120154142156147205141136172150
Selvstendig næringsdrivende1313121212141414131299