Medlemstall

Ergoterapeutene organiserer ergoterapeuter og ergoterapistudenter. Vi er det naturlige valget for ergoterapeuter, og 2/3 av landets ergoterapeuter er medlemmer hos oss

Medlemsutvikling 2007 til 2018

Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder. Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister. Medlemstall 1. januar i de ulike årene.

Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder. Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister.
 2007200820092010201120122013201420152016201720182019
Medlemmer totalt3065321132873422352335913582375638853983405940754148
Yrkesaktive2359250625352617265326962766273928683983299930453144
Studenter499469425448435480420548549570567493478
Pensjonister2933384555708598116147161173192
Andre ikke-yrkesaktive178203259312364345311371331346313337334

Tariffområder og medlemmer

 2007200820092010201120122013201420152016201720182019
Yrkesaktive totalt2359250625352617265326962766273928682920299930453144
Staten151150158172191175187184189185196190189
Oslo kommune176193216206189197207190193189203223239
KS-området1059114011601199124212711343139714971525159616531717
Spekter708723717736731736737696694682703670662
Virke176153153161153162152145141152139134118
Andre private8198129134148150127120154142156147205
Selvstendig næringsdrivende8131418161313121212141414