Medlemstall

Ergoterapeutene organiserer ergoterapeuter og ergoterapistudenter. Vi er det naturlige valget for ergoterapeuter, og de fleste av landets ergoterapeuter er medlemmer hos oss.

Medlemsutvikling 2014 til 2024

Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder. Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister. Medlemstall 1. januar i de ulike årene.

Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder. Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister.
20142015201620172018201920202021202220232024
Medlemmer totalt37563885398340594075414843254404450245704600
Yrkesaktive27392868292029993045314432733222331333533387
Studenter548549570567493478530554591590563
Pensjonister98116147161173192211248264284298
Andre ikke-yrkesaktive371331346313337334311380334343352
 

Tariffområder og medlemmer

20142015201620172018201920202021202220232024
Yrkesaktive totalt27392868292029993045314432733222331333533387
KS-området13971497152515961653171718501831186819071945
Spekter696694682703670662679656680683677
Oslo kommune190193189203223239263272266266278
Staten184189185196190189210209218229228
Virke1451411521391341181171061009999
Andre private120154142156147205141136172150150
Selvstendig næringsdrivende12121214141413129910