Medlemstall

Ergoterapeutene organiserer ergoterapeuter og ergoterapistudenter. Vi er det naturlige valget for ergoterapeuter, og 2/3 av landets ergoterapeuter er medlemmer hos oss

Medlemsutvikling 2011 til 2022

Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder. Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister. Medlemstall 1. januar i de ulike årene.

Tallene viser medlemsutviklingen over tid og fordelingen på medlemstype og tariffområder. Medlemstallene bygger på rapporter fra forbundets medlemsregister.
 201120122013201420152016201720182019202020212022
Medlemmer totalt352335913582375638853983405940754148432544044502
Yrkesaktive265326962766273928682920299930453144327332223313
Studenter435480420548549570567493478530554591
Pensjonister55708598116147161173192211248264
Andre ikke-yrkesaktive364345311371331346313337334311380334
 

Tariffområder og medlemmer

 201120122013201420152016201720182019202020212022
Yrkesaktive totalt265326962766273928682920299930453144327332223313
Staten191175187184189185196190189210209218
Oslo kommune189197207190193189203223239263272266
KS-området124212711343139714971525159616531717185018311868
Spekter731736737696694682703670662679656680
Virke153162152145141152139134118117106100
Andre private148150127120154142156147205141136172
Selvstendig næringsdrivende16131312121214141413129