Veilederen for én-til-én kontakt under korona-pandemien er klar

Helsedirektoratet lanserte i går veilederen «Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19)». Veilederen er et nyttig hjelpemiddel for ergoterapeuter og andre som har pasientkontakt.

Som det fremgår av veilederen gjelder den også for «helsetjenesten for øvrig» uansett yrke, selv om ergoterapeuter ikke er spesifikt nevnt i opplistinga i veilederen.

Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19)

Veilederen møter våre forventninger

Nestleder Tove Holst Skyer er fornøyd med veilederen.

– Denne veilederen møter de forventninger som vi fremmet i vårt høringssvar før helga, sier nestleder Tove Holst Skyer.

Ergoterapeutene med klare forventninger til «Råd for åpning av virksomheter som driver 1-1 behandling»

Arbeidsgivers ansvar

Ergoterapeutene vil særlig løfte frem det veilederen skriver om «Ansvar»: 

«Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å vurdere om behandlingen tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold.» 

– Mye i veilederen er overførbart til hjemmebesøk, som er en viktig arena for ergoterapeuter, sier Tove Holst Skyer.

Tiltak i hjemmetjenesten

– Ergoterapeuter bør se «Nasjonal veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt» i sammenheng med «Råd for helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger om covid-19», oppfordrer nestlederen. 

«Råd for helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger om covid-19»

For øvrig følge smittevernfaglige råd

For øvrig må grunnleggende smittevernrutiner følges.  

– De som ikke har vært gjennom adekvat opplæring bør etterspørre dette på arbeidsplassen, oppfordrer Tove. Ved usikkerhet må lokal smitteveiledning oppsøkes, enten hos nærmeste leder og/eller hos kommuneoverlegen. 

Ta kontakt!

Ergoterapeutene ber om at de tillitsvalgte og medlemmer ikke nøler med å ta kontakt med forbundskontoret i den spesielle situasjonen vi står oppe i. Enten det gjelder lønns- og arbeidsforhold eller spørsmål om fagutøvelsen.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19