Lønnsoppgjøret i staten utsettes til høsten

Partene i staten er enige om at hovedtariffavtalene videreføres og utløper uten oppsigelse den 15.september. Dermed er også tariffoppgjøret i staten formelt utsatt til høsten.

Du finner mer informasjon om avtalen som er inngått mellom Unio stat, de andre hovesammenslutningene og staten på Unios hjemmeside.

Informasjon om Korona-pandemien

Ergoterapeutene har samlet saker om Korona-pandemien på www.ergoterapeutene.org/covid-19 .

Informasjon om tariffoppgjørene

Informasjon om tariffoppgjørene i de ulike tariffområdene finner du samla på www.ergoterapeutene.org/tariff2020.