Korona-legevakt, Stavanger

Mona har en ny arbeidshverdag. Hvordan er det med deg?

I Stavanger kommune har Mona Klungtveit og fire andre ergoterapeut-kolleger byttet ut aktivitetskartlegginger og tilrettelegging med vakter på et nyopprettet luftveissymptom-legekontor. Hvordan er din arbeidshverdag for tiden?

Hvitkledt kvinne i smittevernutstyr
Ergoterapeut Mona Klungtveit har trukket i smittevernutstyr for å bemanne luftveis-legekontoret i Stavanger. (Foto: Annemay G. Lie)

I Stavanger kommune har Mona Klungtveit og fire andre ergoterapeuter, som til dagligjobber med å gjøre hverdagslivet mulig for både barn, voksne og eldre, byttet ut aktivitetskartlegging og tilrettelegging med vakter på et nyopprettet luftveis-legekontor .

Hvordan er din arbeidsdag i skyggen av Korona-pandemien?

Nils Erik i fargerik skjorte og gestikulerende hender.
Hvordan er din arbeidshverdag nå, lurer forbundsleder Nils Erik Ness?

– Er din arbeidsdag tilsvarende påvirket av Korona, er det «business as usual» eller noe midt i mellom, lurer forbundsleder Nils Erik Ness?

Han oppfordrer medlemmer og gjerne tillitsvalgte til å sende en liten rapport til post@ergoterapeutene.org, og oppfordrer samtidig til deling på sosiale medier. Bruk gjerne emneknaggen #ergokoronaNorge.

Nye arbeidsoppgaver og arbeidstid

De fleksible og løsningsorienterte ergoterapeutene i Stavanger, Mona Klungtveit, Ingunn Kråvik, Linn Kristin Maribu, Marie Steira og Sekine Skeie, har både fått endret arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Nå jobber de turnus, og tar dag- eller ettermiddagsvakter på kontoret som er åpent fra kl 9-20.30, og også holder åpent i helgene.

Saken er omtalt av NRK, og litt nede i saken kommer det fram at ergoterapeuter også er involvert.

Varierte arbeidsoppgaver

Bilde av kjøkkenkrog med mat og drikke
Ergoterapeutene på stelles godt med på luftveis-legekontoret i Stavanger, og fokuset på hygiene og smittevern er stort.

– Vi tar imot telefoner, og har fått opplæring i nytt journal system, kan Mona Klungtveit fortelle. Ergoterapeutene tar også imot pasientene, informerer dem om  smittevern.

– Det er meningsfullt å kunne bidra til dette viktige arbeidet, sier hun. Ergoterapeutene er ikke i direkte kontakt med pasientene, men kommuniserer med både pasienter og leger ved hjelp av telefon og pasienter via videokommunikasjon, når de ankommer legekontoret.

– Det er spennende arbeidsoppgaver og vi opplever stor pågang av pasienter og telefoner, sier Klungtveit.

Også andre ergoterapeuter i Stavanger med nye arbeidsoppgaver

Andre ergoterapeuter i Stavanger hjelper til i hjemmesykepleien og på tekniske hjemmetjenester, mange jobber hjemmefra og holder kontakt med brukere per telefon, mens noen fortsatt jobber tilnærmet normalt, f.eks rehabilitering med brukere som ikke kan ha opphold i sine tjenester.
– Vi skal også prøve ut videokonsultasjoner, og i tillegg er det over 10 ergoterapeuter hos oss som nå skal starte på nettkurset til forbundet «Deltakelse og mestring for eldre», kan Randi Skumsnes fortelle.

Dugnad er ikke dugnad

Selv om dugnads-begrepet brukes ofte om dagen, og Ergoterapeutene har inngått nye avtaler med arbeidsgiver, er Nils Erik opptatt av at det fortsatt er klare begrensninger for arbeidsgivers styringsrett.
– Når det samfunnet inviterer til dugnad, gjelder det oss som samfunnsmedlemmer. Som ergoterapeuter er vi først og fremst ansatte og fagpersoner, med de rettigheter og plikter det medfører, sier han.

Ta kontakt!

Ergoterapeutene ber om at de tillitsvalgte og medlemmer ikke nøler med å ta kontakt med forbundskontoret i den spesielle situasjonen vi står oppe i. Enten det gjelder lønns- og arbeidsforhold eller spørsmål om fagutøvelsen.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19