Kontor-3515

Korona-avtaler på plass også i Virke-området

Virke og Unio-forbundene har inngått avtale med forbundene om ekstraordinære tiltak på grunn av korona-pandemien. 17. april ble avtalene supplert med avtale om forhøyet overtidssats.

Også i Virke har vi fått på plass en avtale om forhøyede overtidssatser. Denne er helt parallell med avtalen inngått i Spekter og gjelder for Spesialistoverenskomsten i Virke-området.

Avtalene fra før påske

Før påske ble de første avtalene mellom Ergoterapeutene og de andre forbundene i Unio og Virke underskrevet. Partene legger til grunn at det vil kunne oppstå behov for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell til å sørge for forsvarlige helsetjenester under korona-pandemien.

Partene er samtidig opptatt av å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige belastninger.

Ta vare på dere selv

-Selv om medlemmene har et stort og viktig samfunnsoppdrag, så må de ikke glemme å ta vare på seg selv, minner generalsekretær Toril laberg om. Det er en krevende balanse. Utslitte medlemmer er det siste vi trenger nå.

Ta kontakt!

Ergoterapeutene ber om at de tillitsvalgte og medlemmer ikke nøler med å ta kontakt med forbundskontoret i den spesielle situasjonen vi står oppe i. Enten det gjelder lønns- og arbeidsforhold eller spørsmål om fagutøvelsen.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19