Kontor7406

Pensjonister kan bidra, uten trekk i pensjon

Det er innført midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene for ansatte med offentlig tjenestepensjon i forbindelse med koronapandemien.

Det er åpnet for at personell  som er alder- eller AFP-pensjonister og som frivillig eller beordret går inn i tjeneste på grunn av koronapandemien, skal kunne jobbe uten å få avkorting i pensjonsutbetalingen. Dette gjelder mange av Seniorforums medlemmer.

 

-Norsk Sykepleierforbund anbefaler at medlemmer som går inn i tjeneste bør forvente vanlige lønnsvilkår, ikke jobbe på pensjonistlønn. Slik må det være for Seniorforums medlemmer også, sier Nils Erik Ness, forbundsleder i Ergoterapeutene. Mange pensjonister har ressurser som kan brukes, for de som ønsker og har mulighet til å bidra, sier Ness videre.

 

Avtalen om midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene.