NIls-Erik-23-1-scaled

Resultatene fra de elektroniske valgene er klare

Resultatene fra de elektroniske valgene er klare. Se hvem som skal representere deg og din region.

Frem til 15. september ble det gjennomført elektroniske valg i de seks regionene. Når valget nå er avsluttet har til sammen 921 medlemmer deltatt. Dette gir en valgdeltakelse på 22 % av de som kunne avgi stemme.
– Selv om dette er litt lavere enn for tre år siden, viser den store deltakelsen et forbund og medlemmer som er fremtidsrettet og basert på demokratiske prinsipper, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Resultat fra de seks regionene

Øst og Sørøst blir Innlandet, Viken og Oslo

Forbundsstyret foreslår at landsmøtet fra neste landsmøteperiode deler opp de to regionene Ergoterapeutene Øst og Sørøst til de tre regionene Ergoterapeutene Innlandet, Viken og Oslo. På den måten vil våre regioner følge fylkesgrensene. Landsmøteperioden starter 22. oktober i år.

Hvilken region tilhører jeg?

Er du yrkesaktiv er det arbeidsgivers geografiske plassering som avgjør hvilken region du tilhører. Dersom du ikke er yrkesaktiv er det hjemmeadressen din som avgjør.

Mulighet for å klage på avviklinga

De regionale, elektroniske valgene gjennomføres etter egne retningslinjer (nytt vindu) som er vedtatt av forbundsstyret. Medlemmene har mulighet til å klage på avviklinga, før forbundsstyret til slutt godkjenner avviklinga

Aktive regioner og kompetente regionstyrer

Regionstyrene har en betydningsfull rolle i utviklingen og utøvelsen av forbundets virksomhet og skal sørge for at regionens behov og ønsker blir ivaretatt i utarbeidelse av forbundets politikk og standpunkt før de vedtas av forbundsstyret. Regionstyrene består av mellom fem og ti medlemmer. Litt ulikt i de ulike regionene.

Regionstyret ledes av en leder som leder og koordinerer arbeidet i styret.Alle regioner er også representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Det samme gjør dennes vararepresentant. Styrene som nå er valgt starter sitt arbeid etter landsmøtet, og velger sin egen nestleder og tildeler andre verv og oppgaver i styret.